TopDev

Lead Software Engineer

Ideku Technology Solution Pte Ltd

., Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Ideku Technology Solution Pte Ltd

Ngành nghề

Software

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

Singapore

Về chúng tôi

Thông tin chung