Talent Success

Talent Success

Talent Success's Client

Lập Trình Game Unity (Game Mobile)

Trách nhiệm công việc:

 • Tham gia phát triển các dự án game mobile 2D sử dụng engine Unity2d.
 • Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thiện và tối ưu game.
 • Đóng góp ý tưởng cải tiến sản phẩm hiện có và cho các game trong tương lai.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Chấp nhận các bạn level Fresher, mới ra trường, học việc.
 • Sử dụng thành thạo C thăng và tư duy lập trình hướng đối tượng tốt.
 • Có khả năng tự nghiên cứu, học hỏi.
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
2 ngày trước

Địa điểm

 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Số năm kinh nghiệm

06 tháng

Cấp bậc

Junior

Loại hình

Kỹ năng

Website

Địa điểm

 • Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hà Nội, Thành phố Hà Nội
 • Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam