TopDev

[Junior - Senior] Web Developer (Javascript, Typescript)

BrickMate Group

29A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
19 Cao Thắng, Phường 02, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

BrickMate Group

Ngành nghề

Product, Phần Mềm, Outsourcing

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

Thông tin chung