VTVlive

VTVlive

Công ty Cổ phần Truyền hình Tương tác Việt Nam

[Junior/Middle/Senior] PHP Developer (Fulltime)

Trách nhiệm công việc:

 • Phân tích yêu cầu và phát triển cho các dự án PHP của công ty; 
 • Tìm hiểu công nghệ, xây dựng mới và phát triển tính năng hiện tại của các dự án;
 • Tham gia vào thiết kế và review source code;
 • Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Có kinh nghiệm với ít nhất một trong các PHP framework (Zend Framework, Yii, Laravel, Moodle, Wordpress...);
 • Kiến thức vững chắc về OOP và Design Patterns;
 • Có kinh nghiệm với MySQL, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập hồ sơ truy vấn và tối ưu hóa;
 • Có kinh nghiệm với NoSQL (Redis, MongoDB, Couchbase, v.v.);
 • Có kinh nghiệm phát triển dự án PHP thuần;
 • Kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng web có tính sẵn sàng cao là một lợi thế;
 • Kiến thức về JavaScript, HTML, CSS.

Đã hết hạn

Địa điểm

 • Số 3, ngõ 84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
VTVlive
VTVlive
VTVlive
VTVlive
VTVlive

Website

Địa điểm

 • Số 3, ngõ 84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam