OSP GROUP

OSP GROUP

Your Solid Partner

Java Developer

Trách nhiệm công việc:

 • Tham gia cùng BA phân tích yêu cầu từ KD, khách hàng. Lập kế hoạch, lên giải pháp tổng thể, giải pháp chi tiết, Viết tài liệu KT, tài liệu giải pháp
 • Phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế CSDL, khởi tạo project
 • Lập trình Java core/Javaweb, API trên nền core framework của công ty hoặc các framework như Spring, Hibernate, JSP,AngularJS , javascript ...tùy sản phẩm, dự án
 • Tham gia phát triển các hệ thống sản phẩm, dịch vụ của công ty
  • Phát triển các Module của sản phẩm/dịch vụ
  • Phối hợp với BA, Tester, triển khai để hoàn thiện sản phẩm/giải pháp
 • Tích hợp, deploy sản phẩm trên môi trường linux. Vận hành kỹ thuật, xây dựng, tích hợp công cụ giám sát
 • Phối hợp với các bộ phận để triển khai, đào tạo, vận hành và bảo trì các sản phẩm, dịch vụ đã phát triển
 • Viết tài liệu hướng dẫn triển khai sau khi hoàn thành sản phẩm
 • Các công tác được giao khác

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Tốt nghiệp ĐH, CD chuyên ngành Công nghệ thông tin; Kĩ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, ...hoặc các ngành tương đương
 • Có kiến thức cơ bản lập trình Java core/Java web
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Có kiến thức vể HTML/XHTML, CSS, Javascript, AJAX, Web Services, XML
 • Hiểu biết về Linux, ORACLE, MySQL
 • Hiểu biết về Message queue là một lợi thế
 • Hiểu biết về spring security hoặc oauth2 là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm quản lý người là một lợi thế
 • Chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
4 ngày trước

Địa điểm

 • Tòa Garden Hill, 99 Trần Bình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số năm kinh nghiệm

3 năm

Cấp bậc

Senior

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  01 vòng duy nhất
OSP GROUP
OSP GROUP
OSP GROUP
OSP GROUP
OSP GROUP
OSP GROUP

Website

Địa điểm

 • Tòa Garden Hill, 99 Trần Bình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Quốc tịch công ty

Vietnam