Cathay Life

Cathay Life

Cùng Gieo Mầm Hôm Nay - Cho Tương Lai Phồn Thịnh

IT System

Trách nhiệm công việc:

  • Lên kế hoạch, quản lý và giám sát database.
  • Quản lý và giám sát hệ thống lưu trữ.
  • Quản lý và giám sát hệ thống server linux.
  • Kiểm soát an toàn máy chủ.
  • Khắc phục sự cố hệ thống: WSUS, Sysmantec, Websense, SOC, APT, VMWare, Windows server.

Kỹ năng & Chuyên môn:

  • Kiến thức / Kinh nghiệm về Linux, Redhat, DB2, JBoss, NAS, Oracle, WSUS, Sysmantec, Websense, SOC, APT, VMWare, Windows server.
  • Biết viết script (BAT, Shell, VBs) là một lợi thế.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Hoa (ưu tiên Tiếng Hoa). 

Đã hết hạn

Địa điểm

  • Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Cathay Life
Cathay Life

Website

Địa điểm

  • Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Taiwan