TopDev

IT Infrastructure

FPT Software

FPT Complex Building, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

FPT Software

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

Over 1000

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung