TopDev

[HN] 03 .Net Developer

Công ty Cổ Phần Công nghệ Quảng Ích

Z5-46 TTTM LePARC, KM 1,5 Pháp Vân, CV Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Công ty Cổ Phần Công nghệ Quảng Ích

Ngành nghề

Software, Phần Mềm, Giáo dục, Triển Khai Phần Mềm

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung