TopDev

Full Stack .NET Engineer

EMESOFT

596 Cong Hoa Street, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

EMESOFT

Ngành nghề

Software

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung