TopDev

Frontend Developer

LightVision Inc.

Unit 1505, Mplaza, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

LightVision Inc.

Ngành nghề

Artificial Intelligence

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

Thông tin chung