TopDev

Front-end Developer (HTML/JavaScript /SQL/.NET)

Công Ty Cổ Phần 3T-Smartkey

Tầng 3, Tòa nhà Hipt, Số 152, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Công Ty Cổ Phần 3T-Smartkey

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung