TopDev

Front-end Developer

Công ty TNHH Foudigit Việt Nam

04 Đặng Hữu Phổ, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Công ty TNHH Foudigit Việt Nam

Ngành nghề

Product

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

Japan

Về chúng tôi

Thông tin chung