TopDev

Fresher Java Developer (Chinese)

Cathay Life

Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng 8 tháng trước
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Analyze system requirements from business departments.
 • Tìm hiểu, phân tích yêu cầu hệ thống từ các phòng ban nghiệp vụ.
 • Analyze, design necessary services based on business requirements to ensure compliance with the system development procedure. with the insurance business regulation, and the company's compliance.
 • Phân tích, thiết kế các dịch vụ cần thiết dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ đảm bảo tuân thủ quy định của quy trình phát triển ứng dụng. quy định của nghiệp vụ bảo hiểm, và tuân thủ quy định của công ty.
 • Analyze data, design and develop reports to meet business requirements.
 • Phân tích dữ liệu, thiết kế và phát triển các báo cáo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
 • Maintain and develop the functions of the application system according to the assigned modules.
 • Bảo trì, phát triển các chức năng của hệ thống ứng dụng theo yêu cầu nghiệp vụ được giao.
 • Administrate, operate the company's applications in accordance with the company's SOP.
 • Quản trị, vận hành các ứng dụng của công ty theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của công ty

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Graduated College / Bachelor degree major IT
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành liên quan
 • Fluent in Mandarin 
 • Thông thạo tiếng Trung
 • Knowledge about Java, JavaScript, Java Swing. 
 • Hiểu biết về Java, JavaScript, Java Swing. 

Phúc lợi dành cho bạn

 • BHXH & Bảo hiểm khác/Social Insurance & Other Insurances
 • Du lịch/ Travel
 • Thưởng/ Bonus
 • Huấn luyện đào tạo/Trainning
 • Chăm sóc sức khỏe/ Health care
 • Chính sách review lương/Annual Salary Review
 • Phép năm/Annual Leave
 • Từ thứ hai đến thứ sáu: 8:30 – 17:30/ From Monday to Friday: 08:30am – 05:30pm

Thông tin về Cathay Life

0 vị trí tuyển dụng

Ngành nghề

Bảo Hiểm

Quy mô công ty

Hơn 1000 Nhân viên

Quốc tịch công ty

Taiwan

599774.jpg
1.jpg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

⚙️ Hỗ trợ ứng viên