Flutter Developer

Trách nhiệm công việc:

 • Tham gia phát triển các sản phẩm đa dạng trên nền tảng iOS/ Android.
 • Đề xuất và hiện thực giải pháp khắc phục vấn đề performance, cải tiến UI/ UX của ứng dụng.
 • Tham gia phân tích, đóng góp ý tưởng, cải tiến sản phẩm.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm lập trình Flutter/ Dart.
 • Nắm vững các khái niệm lập trình hướng đối tượng OOP, State Management.
 • Có kinh nghiệm về xử lý UI/ UX và các animation.
 • Có kinh nghiệm làm theo thiết kế từ Figma.
 • Có kinh nghiệm sử dụng Git (Github/ Bitbucket).
 • Có kinh nghiệm xử lý với Bloc, Provider hoặc GetX.
 • Có kinh nghiệm làm việc với database và networking.

Ưu tiên:

 • Làm việc trong các công ty chuyên làm về product các sản phẩm dòng: Tools, Video Editor, Photo Editor ....
 • Ưu tiên đã có sản phẩm/ dự án thực tế bằng Flutter.
 • Ưu tiên biết sử dụng thành thạo XCode để build ứng dụng.
 • Có kinh nghiệm trong việc launching sản phẩm lên App Store hoặc Google Play.
 • Có kinh nghiệm sử dụng và triển khai các thư viện như: Google Firebase, Admob, Ads ...
 • Có hiểu biết REST APIs, quen thuộc với tất cả các kiến trúc hiện đại (MVP, MVVM, Redux, ...) là một điểm cộng.

Đã hết hạn

Địa điểm

 • Toà VMT số 1 ngõ 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Số năm kinh nghiệm

2 năm

Cấp bậc

Middle

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Gồm 1-2 vòng phụ thuộc vào chất lượng phỏng vấn
ONECHAIN

Website

Địa điểm

 • Toà VMT số 1 ngõ 82 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam