APOLLO SOLUTIONS

APOLLO SOLUTIONS

Together We Power

DATA ENGINEER

Chúng tôi đang tìm kiếm một nhà tích hợp dữ liệu giỏi và thành thạo. Bạn sẽ là một trong những người đóng góp quan trọng trong công ty của chúng tôi và phát triển các giải pháp hệ thống chất lượng cao theo quy trình làm việc nổi tiếng và các phương pháp thực hành tốt (best practices). Là nhà tích hợp dữ liệu của chúng tôi, bạn sẽ cần tập trung các yếu tố sau: 

Trách nhiệm công việc:

 • Phân tích, thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu và hỗ trợ truy xuất dữ liệu.
 • Xây dựng các tiến trình trích xuất, biến đổi và tải dữ liệu (ETL).
 • Thực hiện các quy trình và giám sát chất lượng dữ liệu, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và sẵn có cho các bên liên quan.
 • Tích hợp các công nghệ quản lý dữ liệu và kỹ thuật phần mềm đang phát triển vào cấu trúc dữ liệu hiện có.
 • Phát triển các quy trình thiết lập để khai thác dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu.
 • Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để đảm bảo chất lượng và thời gian phân phối triển khai sản phẩm được liên tục.
 • Khám phá các công nghệ mới để giải quyết các thách thức kỹ thuật.
 • Đưa ra giải pháp kỹ thuật cho vấn đề cụ thể và thực hiện giải pháp.
 • Góp phần cải thiện nền tảng sản phẩm.
 • Đưa ra các khuyến nghị để cải tiến liên tục.
 • Công nghệ sử dụng
  • Apache Spark hoặc tương đương
  • MySQL, ElasticSearch, MongoDB
  • Kubernetes
  • Nifi

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với Apache Spark hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm tốt về thiết kế và phát triển ứng dụng hướng đối tượng.
 • Có kinh nghiệm làm việc với Big Data, Data Lake, Data Warehouse.
 • Kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, design pattern.
 • Kiến thức tốt về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
 • Biết rõ SQL và cải thiện tốc độ truy vấn.
 • Kinh nghiệm về triển khai hệ thống, xây dựng cơ sở dữ liệu.
 • Hiểu biết vững về vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), là một quy trinh tiêu chuẩn để thiết kế ứng dụng.

Đã hết hạn

Địa điểm

 • VP tại phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  PV qua điện thoại.
 • Vòng 2:

  PV với Tech Lead.
 • Vòng 3:

  PV với nhân sự về chính sách lương, thưởng, phúc lợi.

Địa điểm

 • VP tại phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam