TopDev

[Đà Nẵng] BrSE Fulltime

Luvina Software

Tầng 18, Công viên phần mềm Đà Nẵng, số 2 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Luvina Software

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

500-999

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung