FE CREDIT

FE CREDIT

FE CREDIT - Hiện thực hóa giấc mơ tài chính của bạn

Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Trách nhiệm công việc:

 • Triển khai, giám sát, vận hành và duy trì tất cả các loại cơ sở dữ liệu của FE trên nền tảng nội bộ cũng như trên Cloud.
 • Cài đặt và nâng cấp phần cứng và phần mềm; cập nhật các bản vá, điều chỉnh và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu, máy chủ cơ sở dữ liệu và các phần mềm khác đang chạy trên máy chủ cơ sở dữ liệu.
 • Theo dõi chủ động hệ thống cơ sở dữ liệu, phát hiện và ngăn chặn rủi ro nếu có, thiết lập ngưỡng quan trọng, cảnh báo ngưỡng quá tải và báo cáo kịp thời cho quản lý công nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống cơ sở dữ liệu.
 • Tạo yêu cầu dịch vụ mới với các nhà cung cấp, theo dõi và cập nhật yêu cầu dịch vụ để giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở dữ liệu.
 • Hỗ trợ thực hiện các yêu cầu thay đổi (CR) trên cơ sở dữ liệu, hỗ trợ các công việc EOD/BOD, ETL và các công việc hàng loạt khác, điều chỉnh hiệu suất cho các truy vấn SQL.
 • Quản lý và duy trì quy trình sao lưu và khôi phục, thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo tính khả dụng, chính trực, bảo mật và khả năng khôi phục nhanh chóng của cơ sở dữ liệu.
 • Hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai việc kiểm toán, chính sách bảo mật cho cơ sở dữ liệu và máy chủ cơ sở dữ liệu.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Có kinh nghiệm 2++ năm trong vị trí quản trị hệ thống và cơ sở dữ liệu IT, ưu tiên trong ngành Ngân hàng hoặc Tài chính.
 • Có kinh nghiệm 2++ năm trong quản trị cơ sở dữ liệu và máy chủ cơ sở dữ liệu.
 • Có kiến thức làm việc về cơ sở dữ liệu.
 • Có khả năng xử lý sự cố mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề trong môi trường quan trọng.
 • Có kỹ năng quản lý, trình bày và thương thảo tốt.
 • Có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường làm việc nhóm.

Đã hết hạn

Địa điểm

 • Tầng 2, REE Tower, 09 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
FE CREDIT
FE CREDIT

Website

Địa điểm

 • Tầng 2, REE Tower, 09 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam