TopDev

Chuyên viên phát triển Hệ thống phần mềm MES (C#/React/DB)

Công Ty TNHH Si Flex Việt Nam

Lô A khu công nghiệp Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Công Ty TNHH Si Flex Việt Nam

Ngành nghề

IT Consultant, Triển Khai Phần Mềm, Thiết bị công nghệ điện tử

Quy mô công ty

Over 1000

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

Thông tin chung