TopDev

Bridge Software Engineer (JLPT N2)

GIANTY VIỆT NAM

46-48-50-52 B4 Street, Sala Urban Area, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

GIANTY VIỆT NAM

Ngành nghề

Software

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Japan, Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung