TopDev

Bridge Software Engineer - Japanese N2

ExecutionLab (Intelligent T&E)

R802, Waseco Building, 10 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

ExecutionLab (Intelligent T&E)

Ngành nghề

Software

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Japan, Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung