TopDev

Back-end Developers (PHP/Laravel/MySQL)

Công ty cổ phần AppotaPay

Tòa nhà 15+17 ngõ 81 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Công ty cổ phần AppotaPay

Ngành nghề

Fintech

Quy mô công ty

Over 1000

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung