TopDev

Back-End Developer (NodeJS)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC MAAS

Lakeview 1, Thủ Thiêm, 19 Tố Hữu, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC MAAS

Ngành nghề

Giáo dục

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung