TopDev

Android Developer (Kotlin)

Global Liaison

Lầu 5, chung cư Long Sơn, 1349 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Global Liaison

Ngành nghề

Phần Mềm, Dịch vụ doanh nghiệp

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung