TopDev

[1 Junior - 1 Senior] .NET Developer

CÔNG TY TNHH ESUHAI

40/12 - 40/16 Ấp Bắc, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

CÔNG TY TNHH ESUHAI

Ngành nghề

Giáo dục, Sức khỏe/ Làm đẹp, Nhân sự, Sản phẩm dịch vụ, Công nghệ thông tin, Tuyển Dụng

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung