TopDev

03 Software Developers (Java/PHP/VB/C#)

Total Software Bank VietNam (TSB VN)

132 Hàm Nghi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Total Software Bank VietNam (TSB VN)

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

Thông tin chung