TopDev

02 Data Analysts

AXON ACTIVE

SCS Building - Saigon Hi-tech Park, D1 Street, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Hai Au Building, 39B Trường Sơn, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

AXON ACTIVE

Ngành nghề

Product, Phần Mềm, Dịch vụ IT, Gia công phần mềm

Quy mô công ty

500-999

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung