Prime Labo

Cùng nhau phát triển

Cùng nhau phát triển

Prime-Labo là công ty IT với 100% vốn đầu tư của Nhật Bản, chuyên cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm với chuyên môn phát triển hệ thống WEB, business system, ứng dụng điện thoại hướng đến đối tượng khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp ở Nhật Bản.

Prime Labo}

Prime Labo}

Prime Labo}

Các việc làm tại Prime Labo

05 PHP Developer

Quận 3, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

Đăng nhập để xem mức lương

  • Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance, 24h Insurance
  • Health check every year
  • Company Trip

Ứng tuyển

Đãi ngộ

Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance, 24h Insurance

Health check every year

Company Trip

The 13th month salary

Learn Japanese free, Learn English free

Mon - Fri