Arsen Kawwaijuku Tech

Arsen Kawwaijuku Tech

Inovate the future of education

Inovate the future of education

Công ty mẹ của chúng tôi, KEI Advanced, Inc. là thành viên của tập đoàn Kawaijuku, một trong những tập đoàn giáo dục lớn nhất Nhật Bản. Chúng tôi có 2 hoạt động kinh doanh chính, ở Trung Quốc (một ứng dụng kết nối giữa người dạy và người học tiếng Nhật) và ở Nhật Bản (hợp tác nghiên cứu và phát triển AI với nhiều công ty giáo dục khác của Nhật Bản). Cả 2 hoạt động kinh doanh đều đang sử dụng thuật toán cốt lõi của chúng tôi với sứ mệnh tạo ra một môi trường giáo dục hiệu quả và thoải mái. Và chúng tôi có kế hoạch thành lập chi nhánh Việt Nam như là một trung tâm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật cho tất cả các dự án của chúng tôi ở Nhật Bản cũng như ở Trung Quốc.   

Chiến lược của chúng tôi là xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ chính để duy trì và phát triển công nghệ cốt lõi của chúng tôi. Chi nhánh Việt Nam sẽ phụ trách cung cấp và hỗ trợ về mặt kỹ thuật, công nghệ cho tất cả các dự án của các công ty giáo dục lớn và nhỏ trên toàn Nhật Bản.

Website

Địa điểm

  • 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Japan