Full-stack Developer (JavaScript, Python, NodeJS)

D-TechVN
HR- Tầng 5 tòa nhà VIT tower, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Product
Ha Noi
Salary: Negotiable
JavaScript Python NodeJS Full-Stack

Technologies We're using

JavaScript
Python
NodeJS
Blockchain

What You’re In Charge?

Công ty chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Fullstack cho dự án đặt vé du lịch trực tuyến/ We are looking for Full Stack Developers for Online Booking Project used Blockchain Technology (Travala.com).
Trách nhiệm/ Responsibilities

Là một nhà phát triển fullstack, bạn có trách nhiệm phát triển toàn bộ sản phẩm cả trên backend và frontend đảm bảo tính năng, bảo mật, tốc độ, số lượng người dùng,... Bạn sẽ:

 • Tham gia phát triển Front End, Backend cho sản phẩm Travel Booking Online Web
 • Tạo ra các ứng dụng web từ ý tưởng, hiện thực, và khả năng mở rộng.
 • Phát triển sản phẩm cho người dùng và tối ưu hóa ứng dụng cho người dùng cũng như công nghệ.
 • Phát triển ví điện tử.
 • Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của quản lý.

--------------------------------------------------
As a Full Stack Developer, you are responsible for developing, complete web applications, both on the backend and frontend, for monitoring and addressing performance and security, and for developing customer-focused and scalable user experiences. You will:

 • Attend to frontend, and backend web development tasks on the Booking application website
 • Deliver web applications from an idea inception and validation to a scalable solution.
 • Develop new user-facing products and optimize existing ones using both client-side as well as server-side languages and technologies.
 • Digital wallet development.
 • Other tasks will be assigned by manager.

What We’re Searching?

Yêu cầu/ Requirements

1. Yêu cầu bắt buộc/ Mandatory requirements:
Hiểu toàn bộ công việc phát triển web, từ các phân đoạn truyền dữ liệu giữa các mạng đến trải nghiệm người dùng (UI / UX). Chúng tôi cần những người tài năng để thảo luận, định hướng giải pháp, giải quyết vấn đề, tập trung vào khách hàng và tin rằng bất kỳ thử thách nào cũng có thể được thu nhỏ với tư duy và công cụ đúng đắn. Chúng tôi đang tìm kiếm:

 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình Phát triển web như JavaScript / AngularJS, HTML, CSS và HTTP, Python / Django/ NodeJS
 • Kinh nghiệm làm việc trên các sản phẩm có tác động đến một cơ sở người dùng lớn hoặc trong một môi trường khởi nghiệp kinh doanh.
 • Kinh nghiệm với phát triển sản phẩm dựa trên dữ liệu: phân tích, A / B testing, v.v.
 • Phân phối nhanh các giải pháp đầu cuối để xác thực ý tưởng và sản xuất các sản phẩm chất lượng
 • Kinh nghiệm làm việc trên môi trường Linux.
 • Có nhiều kinh nghiệm cơ sở dữ liệu quan hê SQL Server (PostgreSQL / MySQL)
 • Phát triển phần mềm theo mô hình Agile

---------------------------------------
Understanding the full stack of web development, from transmission of data segments betweennetworks to user experience (UI/UX). We need self-starters who are great at solving problems, who initiate discussions, are solutions-oriented, customer focused and believe that any challenge can be scaled with the right mindset and tools. We are looking for:

 • A minimum of 1 years of experience with one or more general purpose programming languages, including but not limited to: Web development with JavaScript/AngularJS, HTML, CSS and HTTP, Python/ Django.
 • Experience working on products that impact a large user base or in an entrepreneurial startup environment.
 • Experience with data-driven product development: analytics, A/B testing, etc.
 • Quick delivery of end-to-end solutions to validate ideas and produce quality products
 • Experience  working on a command line in a Linux environment.
 • Strong relational database experience in SQL server (PostgreSQL / MySQL)
 • Agile software development

Thái độ/ Attitude

 • Chủ động trong công việc
 • Tinh thần, thái độ làm việc hợp tác
 • Có nhân cách, tổ chức và tinh thần tích cực thúc đẩy team
 • Chú trọng vào kết quả công việc
 • Có đam mê, không e ngại công cụ và công nghệ mới để xây dựng trải nghiệm khách hang từ đầu đến cuối.

-------------------------------------------------------------

 • Must have a proactive and can do attitude
 • Self-starters with a collaborative, “can-do” attitude.
 • Outgoing personality, organizing and motivating team
 • Result orientation
 • Passionate learners who aren’t afraid of new tools and technologies to build a great end-to- end customer experience.

2. Yêu cầu mong muốn/ Desirable requirement:

 • Có kinh nghiệm về nền tảng Booking, E- commerce, CMS/CRM là điểm ưu tiên
 • Hiểu biết kỹ thuật hoặc kinh nghiệm với các hệ thống Blockchain và phân phối.
 • Có kinh nghiệm ví điện tử là điểm ưu tiên
 • Có kinh nghiệm làm việc trong một start-up.

--------------------------------------

 • Experience with Booking Engine Platform/ E-Commerce, CMS/CRM systems is a plus
 • Technical understanding or experience with Blockchain and distributed systems.
 • Experienced in Digital Payment system is a plus
 • Prior experience working in a start-up.

Best About This Position

Thu nhập cạnh tranh, tùy thuộc vào kinh nghiệm và khả năng. (Competitive income, depending on experience and ability)
Nơi làm việc tốt với các dịch vụ tốt như cà phê, trà và giải trí miễn phí trong không gian làm việc chung. (Nice workplace with good services such as free coffee, tea and entertainment in Co- Working Space)
Có cơ hội trở thành một trong những vị trí key của Công ty. (Take a chance to become one of key persons of Company)
Được đào tạo kỹ năng, công nghệ mới (Blockchain, Fintech), tiếng Anh. ( Take part training for skills, new technology (Blockchain, Fintech), English)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp (Young, dynamic and professional working environment)
Được tham gia các hoạt động du lịch, hoạt động ngoài trời ... của công ty ( To participate in tourism activities, outdoor activities ... of the company)
Thời gian làm việc linh hoạt. (Flexible working time)

D-TechVN

D-TechVN (digitechlabsvn.com) dưới sự điều hành của Travala.com UK, chúng tôi là một công ty khởi nghiệp áp dụng công nghệ Blockchain. Chúng tôi hiện đang phát triển ứng dụng đặt phòng khách sạn áp dụng công nghệ Blockchain cho Travala.com. Chúng tôi đang xây dựng đội ngũ để mở... See more

D-TechVN (digitechlabsvn.com) dưới sự điều hành của Travala.com UK, chúng tôi là một công ty khởi nghiệp áp dụng công nghệ Blockchain. Chúng tôi hiện đang phát triển ứng dụng đặt phòng khách sạn áp dụng công nghệ Blockchain cho Travala.com. Chúng tôi đang xây dựng đội ngũ để mở rộng kinh doanh, vì vậy rất cần những nhân tài tham gia vào team của chúng tôi.
D-TechVN (digitechlabsvn.com) under Travala.com UK, we are a product-based startup company specializes in BlockChain technology. We are developing a Travel Booking Application based on Blockchain for Travala.com. We are growing team to expand our business, so we need talents to join our team.

Website: https://digitechlabsvn.com/ / https://www.travala.com/

Less

HR- Tầng 5 tòa nhà VIT tower, 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Product

10-24