Công ty cổ phần KidsOnline

Công ty cổ phần KidsOnline

Ứng dụng thông minh kết nối gia đình và nhà trường - Phần mềm quản lý mầm non số 1 Việt Nam

Ứng dụng thông minh kết nối gia đình và nhà trường - Phần mềm quản lý mầm non số 1 Việt Nam

KidsOnline là một sản phẩm phần mềm dành cho trường mầm non của Công ty cổ phần KidsOnline (www.kidsonline.edu.vn). KidsOnline đóng vai trò là công cụ kết nối thông tin giữa nhà trường; cô giáo và phụ huynh đồng thời hỗ trợ tối đa công tác quản lý của ban giám hiệu nhà trường. Mọi hoạt động quản lý, trao đổi thông tin giữa phụ huynh, cô giáo và nhà trường đều diễn ra hoàn toàn trên môi trường internet thông qua ứng dụng di động (App) và/hoặc website (tương tự như dùng viber/zalo/facebook)

Products
Kidsonline(https://kidsonline.edu.vn)

Nghiệp vụ dành cho các trường mầm non quản lý và tương tác với phụ huynh học sinh. Hiện nay có 1200 trường mầm non đang sử dụng

Schoolonline

Nghiệp vụ quản lý và đào tạo theo chuẩn của bộ giáo dục. Triển khai multitenant theo domaineg: vinschool; wellspring; olympia; jis,...

Centeronline (http://center.edu.vn)

Nghiệp vụ quản lý đào tạo của các trung tâm dạy học ngoài. Triển khai multitenant theo sub domain *.center.edu.vn. Hiện nay có 120 trung tâm đào tạo đang sử dụng

Website

Location

  • 2/59 Láng Hạ, Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam