Grow Together

EcoIT được viết tắt từ “Eco-System in Information Technology” có nghĩa tiếng Việt là “Hệ sinh thái trong công nghệ thông tin”.

Công ty Cổ phần EcoIT được đăng ký thành lập ngày 29/4/2010 là một Công ty tin học chuyên cung cấp phần mềm, dịch vụ, hệ thống và các giải pháp về Công nghệ thông tin được sáng lập và lãnh đạo bởi các chuyên gia quản lý, chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin có cùng ý tưởng đến từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau.

Công ty Cổ phần EcoIT}

Công ty Cổ phần EcoIT}

Công ty Cổ phần EcoIT}

Benefits

Thu nhập cạnh tranh vị trí Fresher- Junior

Thưởng: năm và thưởng dự án

Tăng lương: 1 lần/năm

Bảo hiểm: Chế độ bảo hiểm theo luật lao động đầy đủ.

Đào tạo: Technical Training and internal training (Support IT and Business Manner courses …)