Tail Call Optimization là gì? Và tại sao bạn không cần quan tâm đến nó?

760