Substr trong php là gì? Ví dụ về substr

1360

Anh em làm việc hoặc có một thời gian tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình php chắc không còn lạ gì với các phương thức trong php, tuy nhiên với những anh em mới bắt đầu thì phương thức nào cũng có ví dụ, có người giải thích sẽ dễ hiểu hơn, bài viết này giải thích cụ thể và đem tới nhiều ví dụ về substr trong php.

substr trong php
Php còn nhiều điều hay ho lắm, anh em cứ chờ đón từ từ. =)))
Substr là phương thức trong ngỗn ngữ lập trình php. Cụ thể về cú pháp cũng như các ví dụ sử dụng như thế nào. Tất cả sẽ có trong bài viết này.

1. Substr trong php là gì?

Đầu tiên như phía trên đã có nói qua với anh em, substr là phương thức, tức là một hàm được cung cấp sẵn trong các version của ngôn ngữ php.

Chia thành 2 phần nhỏ, đầu tiên là sub, sub ở đây hiểu la một phần nhỏ của một cái gì đó lớn. Str là viết tắt của String, là chuỗi dài.

Vậy substr trong php là chuỗi con ngắn trong chuỗi con dài lấy được. Giống y chang như định nghĩa luôn nha.

The substr() function returns a part of a string.

Hàm substr trả về một phần của chuỗi.

  Hướng dẫn viết code PHP chuẩn – PSR tiêu chuẩn khi lập trình PHP

  Chuẩn coding convention trong PHP với PSR

2. Cú pháp và giải thích ví dụ

Về cú pháp thì substr trong php tương đối rõ ràng và dễ sử dụng về mặt cú pháp.

substr(string,start,length)

Giải thích các parameter cho function này như sau:

Đầu tiên là string: cái này là bắt buộc, tìm chuỗi con của một chuỗi mà không có chuỗi đầu vào thì quăng. Vậy cái này là required (bắt buộc).

Thứ hai là start: cái này cũng bắt buộc. Cái này là vị trí bắt đầu lấy của chuỗi con

Cuối cùng là length: cái này không bắt buộc. Là độ dài mong muốn của chuỗi anh em cần lấy, mặc định sẽ lấy tới cuối cùng của chuỗi.

Phương thức nào cũng có ví dụ, có người giải thích sẽ dễ hiểu hơn, bài viết này giải thích cụ thể và đem tới nhiều ví dụ về substr trong php.

Trong start thì riêng với ngôn ngữ lập trình php lại có một số điểm khác hơn như sau:

  • Số dương – Vị trí bắt đầu lấy cho chuỗi con (vị trí cố định)
  • Số âm – Ví trí cố định bắt đầu từ cuối của chuỗi
  • 0 – Bắt đầu từ chữ cái đầu tiên của chuỗi

Xem thêm các việc làm PHP lương cao trên TopDev

3. Một số lưu ý

Ngoài lưu ý về start phía trên đã có đề cập thì substr trong php còn có một số điểm lưu ý sau:

  • substr là function chỉ được hỗ trợ từ phiên bản php 4 trở lên
  • Ở phiên bản php 7.0, nếu string = start (lúc này chuỗi trả về sẽ là empty). Ở các phiên bản khác sẽ trả về FALSE.
  • Hai phiên bản này PHP 5.2.2 – 5.2.6 sẽ trả về false nếu start được điền vào là số âm.

4. Ví dụ

Sau khi đã nắm rõ cú pháp, các lưu ý về substr trong php thì giờ là lúc đi vào ví dụ cụ thể.

<?php
echo substr("Hello world",0,10)."<br>";
echo substr("Hello world",1,8)."<br>";
echo substr("Hello world",0,5)."<br>";
echo substr("Hello world",6,6)."<br>";

echo substr("Hello world",0,-1)."<br>";
echo substr("Hello world",-10,-2)."<br>";
echo substr("Hello world",0,-6)."<br>";
?>

Anh em lưu ý 3 hàm substr trong php cuối cùng sẽ có giá trị âm ở cả start và length. Lúc này giá trị sẽ cắt từ phía cuối chuỗi đi lên. Kết quả in ra màn hình lần lượt cho 3 hàm đó như sau.

Hello worl (bỏ đi chữ cuối cùng) 
ello wor
Hello (bỏ đi 6 kí tự sau)

5. Tham khảo thêm substr trong php

Cảm ơn anh em đã đọc bài – Thank you for your time – Happy coding!

Tác giả: Kiên Nguyễn 

Có thể bạn quan tâm: