Phần 1 – Tự động hóa công việc nhàm chán với Heroku

3266

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Khôi Nguyên Hoàng

Mở bài

Bác Gates đã bảo rằng bác luôn muốn chọn những người lười biếng vì họ sẽ tìm ra cách thực hiện việc đó một cách đơn giản hơn.
Hơn nữa, đôi khi có một số công việc nhàm chán phải lặp đi lặp lại nhiều lần, trong một ngày. Với một developer thì tại sao không tìm một cách nào đó nhàn hơn để làm?
Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách để tự động hóa một số công việc bằng NodeJS và Heroku, hoàn toàn miễn phí.
Sau đó, các bạn có thể áp dụng vào chính công việc hiện tại của các bạn như gửi mail, tự động chúc mừng sinh nhật trên Facebook, và hàng tá việc khác nữa.

  10 Công cụ Go-To Tech dành riêng cho các Software Developer
  20 trường hợp sử dụng lệnh Docker cho developer

Áp dụng

Để áp dụng, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một cái script vui vui nhằm áp dụng thử tự động hóa một số việc đơn giản. Mình sẽ viết một cái script lấy bài từ Subreddit r/listentothis và post sang Facebook Page bằng NodeJS mỗi giờ một lần.

Series gồm hai phần:

 • Viết script
 • Tự động hóa bằng Heroku

Code nào

Đầu tiên là mình sẽ viết một script để nó tự động lấy bài bên Subreddit và post sang Facebook Page. Các bước cụ thể sẽ như sau:

 1. Tạo dự án
 2. Config Api của Đít đỏ
 3. Lấy random post từ Subreddit r/listentothis
 4. Config Facebook Page API
 5. Post status lên Facebook Page

Tạo dự án

Ở đây mình sẽ sử dụng NodeJS cùng một số package như snoowrap cho Reddit API và node-fetch để post bài lên Page. Ngoài ra dùng thêm dotenv để config các biến environment nữa thôi. Easy

npm init -y
touch index.js
npm i snoowrap node-fetch dotenv
Bash

Config Đít Đỏ

Để Config Đít Đỏ thì mình sử dụng Snoowrap package. Setup gồm hai bước là tạo Reddit App và tạo Token vĩnh viễn.

Tạo Reddit App

Đầu tiên, các bạn vào https://www.reddit.com/prefs/apps để tạo App Reddit.

Phần 1 - Tự động hóa công việc nhàm chán với Heroku

Ở mục Redirect URL nhớ gõ url https://not-an-aardvark.github.io/reddit-oauth-helper/ nhé. Nó sẽ giúp bạn tạo Token vĩnh viễn nhanh hơn.

Sau khi tạo xong thì lưu lại Client ID và Client Secret lại.

Tạo Token vĩnh viễn

Tạo Token vĩnh viễn thì các bạn tiếp tục vào https://not-an-aardvark.github.io/reddit-oauth-helper/. Sau đó điền Client Secret và Client ID vào. Nhớ tick vào Permanent sau đó tạo Token. Kéo xuống dưới nó sẽ hiện Token. Lưu tiếp 2 cái Token đó lại là xong.

Phần 1 - Tự động hóa công việc nhàm chán với Heroku

Lấy random post từ Subreddit

Đến đây mình bắt đầu vào file index.js để bắt đầu Code.

const fetch = require("node-fetch");
const snoowrap = require("snoowrap");
require("dotenv").config();

(async () => {
 try {
  // Config Snoowrap
  const r = new snoowrap({
   userAgent:
    "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36",
   clientId: process.env.REDDIT_CLIENT_ID,
   clientSecret: process.env.REDDIT_CLIENT_SECRET,
   refreshToken: process.env.REDDIT_REFRESH_TOKEN
  });

  // Get Sub Reddit
  const subReddit = r.getSubreddit("listentothis");

  // Get Random post
  const randomPost = await subReddit.getRandomSubmission();
  console.log(randomPost);
 } catch (error) {
  console.error(error);
 }
})();
JavaScript

Kết quả sẽ trả về Object một bài post random từ Subreddit r/listentothis. Ở đây mình sẽ lấy demo 3 giá trị thôi: Title, Author và Url của bài hát đó.

const messageData = {
  url: randomPost.url,
  author: randomPost.author.name,
  title: randomPost.title
};
JavaScript

Kết quả như sau

{ url: 'https://youtube.com/watch?v=eiHvJVHzrvM',
 author: 'Encyclopedia_Green',
 title: '100 Proof Haze - Jimmy Mack [rap/hiphop]' 
}
JSON

Config Facebook Page API

Tiếp theo là các bạn phải tạo Page, sau đó tạo App trên Facebook Developer. Và lấy token vĩnh viễn. Các bạn chưa biết cách lấy Token vĩnh viễn thì xem ở đây nhé. Đoạn này nhiều bài hướng dẫn nên mình lười viết lại quá.

Post Status lên Page

Tiếp theo là mình post status lên Page bằng Facebook Page API thôi.

// Post Status
  const access_token = process.env.FACEBOOK_ACCESS_TOKEN;
  const messageData = {
   url: randomPost.url,
   author: randomPost.author.name,
   title: randomPost.title
  };
  const messageTemplate = `Listen and enjoy to this song ${messageData.title} | Credit: ${messageData.author}
 `;
  const url = `https://graph.facebook.com/v5.0/101580544646661/feed?message=${messageTemplate}&link=${messageData.url}&access_token=${access_token}`;
  const postStatus = await fetch(url, {
   method: "POST"
  });
  const response = await postStatus.json();
  console.log(response);
JavaScript

Test thử

Bật Tơ Mi Nồ lên và gõ node index.js để test. Nếu kết quả như sau là chính xác

{ id: '101580544646661_102170374587678' }
JSON

Kết luận

Đến đây là coi như đã xong cái script đơn giản, tự động lấy bài bên Reddit để post qua Facebook Page rồi nhé. Các bạn có thể xem thử kết quả ở Page http://fb.com/listenthisawesomesong của mình.
Source Code của script này mình ở đây https://github.com/nguyen47/listen-to-this
Phần sau mình sẽ giới thiệu cách để tự động hóa việc này bằng Heroku. Đơn giản và không tốn chi phí gì cả.

Bài viết gốc được đăng tải tại htknguyen.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm Developer hấp dẫn tại TopDev