Mô tả công việc – Vị trí lập trình Backend

10459

TỔNG QUAN

Back-end Developer chịu trách nhiệm chính cho Server của các ứng dụng chạy trên Web, hiểu đơn giản hơn là những hoạt động mà không thể nhìn thấy được ở trình duyệt. Back-end Developer yêu cầu có kĩ năng lập trình phát triển ứng dụng hoặc cải tiến các ứng dụng có sẵn để trực tiếp với các kỹ sư đảm bảo sự thống nhất toàn hệ thống cũng nhưng cải thiện trải nghiệm của người dùng. Ngoài ra Back-end Developer còn có trách nhiệm phải tìm cách tối ưu chức năng, đảm bảo về tốc độ xử lý và hiệu suất của toàn bộ trang web.

YÊU CẦU

 • Kinh nghiệm phát triển ứng dụng/services về mặt Back-End.
 • Thành thạo lập trình với một trong các ngôn ngữ lập trình back-end
 • Nắm rõ toàn bộ quá trình phát triển web (thiết kế, phát triển và thực thi)
 • Có hiểu biết cơ bản về cơ sở dữ liệu và hệ thống: MySQL, MongoDB hay PostgreSQL
 • Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng.
 • Khả năng làm việc tốt trong môi trường tốc độ cao.

 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia vào toàn bộ vòng đời của ứng dụng, tập trung và coding và debug các dự án website và hệ thống
 • Viết API kết nối giữa các hệ thống, và phục vụ trao đổi dữ liệu với mobile & front-end
 • Xây dựng code có thể sử dụng lại và các thư viện để thuận tiện cho việc sử dụng trong tương lai
 • Thu thập và xử lí các yêu cầu thiết kế và kĩ thuật
 • Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống;
 • Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để tối ưu hóa hiệu quả phát triển sản phẩm.
 • Đảm bảo sản phẩm làm ra cần phải chạy đúng nghiệp vụ và tốc độ xử lý cũng phải tối ưu cho lượng người dùng lớn

Xem ngay các vị trí Backend Developer tuyển dụng trên TopDev