Laravel 5.6 thêm Collision Package cho CLI Error Report

1111

Được cung cấp bời Nuno Maduro, Collision là 1 gói thiết kế cho phép bạn xem một báo cáo error đẹp mắt và trực quan khi bạn check log thông qua command line. Gói này hiện tại chỉ được hỗ trợ trên bản Laravel 5.6, Collision sẽ cho phép cài đặt trước dưới dạng là dev composer dependency.

Như bạn thấy, xem error log trực quan vậy thì dễ tìm ra lỗi, đỡ nhức mắt và giúp anh em dev nhanh chóng fix bug.

  Hướng dẫn Laravel Model Caching

Tham khảo thêm các việc làm cho it laravel