Giới thiệu JUnit

1197

Bài viết được sự cho phép của smartjob.vn

1. Khái niệm unit test

Unit test là một phương pháp kiểm thử phần mềm mà các đơn vị cá nhân của mã nguồn, bộ một hoặc chương trình máy tính nhiều module cùng với các dữ liệu liên quan đến kiểm soát, thủ tục sử dụng và quy trình vận hành, được kiểm tra để xác định xem họ có phù hợp để sử dụng

  Hướng dẫn viết unit test trong React
  Unit Test là gì? Khái niệm và vai trò

2. Giới thiệu về framework JUnit

  • JUnit là một framework để unit test cho các ngôn ngữ lập trình Java.
  • JUnit quan trọng trong sự phát triển của phát triển thử nghiệm điều khiển

3. Hello word JUnit Test trong Netbean 8.0

Step 1: Tạo 1 project java hoặc java web

Lớp ToanHoc.java là lớp xử lý nghiệp vụ.

Step 2: Tạo lớp test cho lớp ToanHoc : ToanHocTest.java

Step 3: import thư viện JUnit.jar cho Test Library:

Step 4: Viết unit test trong lớp: ToanHocTest.java

Ấn Alt+F6 để chạy chương trình test

Bài viết gốc được đăng tải tại smartjob.vn

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev