Fix Lỗi: “405 – HTTP Verb Used To Access This Page Is Not Allowed”

2295

Bài viết được sự cho phép của BQT Kinh nghiệm lập trình

Dấu hiệu lỗi

Không thể sử dụng các phương thức HTTP DELETE, PUT hoặc PATCH với các tệp .php hoặc API Web. Thông báo lỗi sau xuất hiện trong trình duyệt:

405 - HTTP verb used to access this page is not allowed. The page you are looking for cannot be displayed because an invalid method (HTTP verb) was used to attempt access

Nguyên nhân

Khai báo các phương thức của PHP chưa được xác định, chúng ta cần khai báo lại. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn fix trên IIS Server.

  Fix Lỗi "RDP Authentication Error Has Occurred – The Function Requested Is Not Supported"
  Fix Lỗi FTP Client Windows Server "Current Security Settings Do Not Allow This File To Be Downloaded"

Phương án xử lý

  1. Remote vào server sử dụng Remote Desktop Connection
  2. Chọn Internet Information Services (IIS) Manager at Windows Start > All Programs > Windows Administrative Tools.
  3. Trong IIS Manager, chọn vào SERVERNAME > Sites >Click đúp vào site của bạn.
  4. Trong màn hình chính, Chọn Handler Mappings > chọn tiếp PHP-php (hoặc ExtensionlessUrl-Integrated-4.0 nếu là Web API) > chọn Request Restrictions > chuyển qua Verbs tab.
  5. Thêm các phương thức PHP (DELETE, PUT or PATCH) vào field sau đó click OK.

  1. Nếu vẫn chưa được thì chú ý mục “Executable (Optional)”. Đặt đường dẫn trong ô đó vào trong dấu “ “.
  2. Click OK. -> Restart website của bạn.

kinhnghiemlaptrinh.com

Bài viết gốc được đăng tải tại kinhnghiemlaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev