Database Seeding là gì?

3495

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Chí Dũng

Database Seeding là gì?

Trong môi trường Developement mà thao tác với dữ liệu thực là chết người. Nên khi có 1 ứng dụng cần sử dụng API để xử lý hàng nghìn dữ liệu thì việc thực hiện test rất cần thiết và nếu tạo bằng tay data để test thì không ai rãnh vì thế tạo dữ liệu ảo là rất cần thiết.

Vậy việc đầu tiên sau khi có Database test thì chúng ta sẽ “Dummy Data” hay tạo dữ liệu ảo và tên gọi của việc này là Database seeding.

Xem thêm Việc làm database hấp dẫn trên TopDev

Đối tượng dữ liệu nào nên sử dụng dữ liệu ảo?

Thường là mọi dữ liệu cần đúng kiểu và cấu trúc dữ liệu mà dữ liệu đó cần sự bảo mật thông tin.

Ví dụ:

 • Người dùng
 • Địa điểm
 • Số điện thoại
 • Email
 • Credit Card,…

Làm thế nào để tạo Seeder?

Công cụ Faker

Source code: Link Github

composer require fzaninotto/faker

Cách sử dụng

name;
 // Tạo dữ liệu ảo Địa chỉ
echo $faker->address;
 // Tạo dữ liệu ảo Đoạn văn
echo $faker->text;
// Nếu muốn tạo nhiều dữ liệu mẫu cùng lúc thì để trong vòng For nhé
for ($i=0; $i < 10; $i++) {
 echo $faker->name, "n";
}

Sample code với Laravel Framework

insert([
        'name' => $faker->name,
        'email' => $faker->email,
        'password' => bcrypt('secret'),
      ]);
    }
  }
}

Kết quả:

Database Seeding là gì?

Faker gen?

Faker gen sẽ tạo sẵng những mẫu dữ liệu đã có format hoặc do chính bạn define cho nó. Xem thêm

randomDigit;
$faker->numberBetween(1,100);
$faker->word;
$faker->paragraph;
$faker->lastName;
$faker->city;
$faker->year;
$faker->domainName;
$faker->creditCardNumber;

Nếu bạn cần Faker cho các ngôn ngữ khác thì có thể tham khảo bên dưới!

Bài viết gốc được đăng tải tại lcdung.top

Có thể bạn quan tâm: