CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

4704

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

CygWin là gì?

Cygwin là một bộ công cụ mã nguồn mở (GNU) dành cho Windows.

Cygwin cung cấp môi trường * nix (Unix) vào Windows bằng cách mô phỏng nhiều chi tiết nhỏ mà các hệ điều hành dựa trên Unix cung cấp. Do đó ta có thể chạy một số lệnh Unix trên Windows thông qua Cygwin.

Cygwin không phải là một trình biên dịch C/C++ (khả năng biên dịch C/C++ chỉ là một phần của nó). Chính vì CygWin có khả năng biên dịch C/C++ nên khi lập trình C/C++ người ta hay cài CygWin và coi nó như một trình compiler C/C++.

  10 điều bạn có thể làm với Linux mà bạn không thể làm với Windows
  Hướng dẫn cấu hình compiler MinGW, Cygwin cho Dev C++

Cài đặt CygWin trên hệ điều hành Windows

Trong ví dụ này mình cài đặt CygWin trên Windows 10.

Download bản cài đặt cygwin tại:  https://cygwin.com/install.html. Tùy vào máy của mình mà bạn download bản 64bit hay 32bit nhé.

Máy mình là Windows 64bit nên mình sẽ tải bản CygWin 64bit

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Click đúp vào file .exe vừa tải về

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Chọn thư mục cài CygWin:

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Chọn thư mục sẽ chứa các file tải về trong quá trình cài đặt CygWin:

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Chọn một site bất kỳ:

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Phần packages, ngoài các package mặc định được cài, bạn có thể chọn thêm các packages khác:

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Ví dụ mình muốn cài thêm package unzip và zip (chạy lệnh unzip và zip trên command line)

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows  CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Kết quả sau khi cài đặt CygWin thành công:

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Tìm việc làm C++ nhanh chóng trên TopDev

Tạo biến môi trường cho CygWin

Tiếp theo, thêm thư mục vừa cài đặt CygWin vào biến môi trường của Windows (để bạn có thể chạy các lệnh của CygWin bất kỳ folder nào)

Mở My Computer , click chuột phải vào khoảng trống và chọn Properties

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Chọn Tab Advanced và click Enviroment Variables

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Click vào phần Path và chọn Edit

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Click New và thêm folder bin của thư mục cài MinGW sau đó click OK.

(Bên trên mình cài MinGW ở C:cygwin64 nên thư mục bin sẽ là C:cygwin64bin)

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Kiểm tra version của bản Cygwin vừa cài bằng lệnh:

  • cygcheck vesion

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Ở bên trên mình có cài đặt thêm pakage unzip, nên mình có thể sử dụng lệnh unzip bên trong cửa sổ dòng lệnh:

CygWin là gì? Cài đặt Compiler C/C++ CygWin trên Windows

Okay, Done!

Bài viết gốc được đăng tải tại codecute.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem ngay những tin đăng tuyển dụng IT mới nhất trên TopDev