Cách làm việc với Storyboard trong Xcode

1127

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

I.Giới thiệu

StoryBoard  là nơi chứa một hoặc nhiều màn hình.

Là nơi để ta có thể kéo thả những đối tượng (label, image, button,…) một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.

Storyboard là thành phần thể hiện và quản lý giao diện người dùng của ứng dụng iOS bên trong XCode.

  Bazel 4.1.0: Bài 4 – Sử dụng tulsi generate Xcode project
  Cách sử dụng lệnh Xcopy trong CMD (Command Prompt)

Xem thêm tuyển dụng iOS hấp dẫn trên TopDev

Storyboard đồng thời đảm nhiệm việc kết nối các màn hình với nhau.

  • Mỗi màn hình được quản lý bởi một View Controller và chứa các View để thể hiện giao diện.
  • Các màn hình được kết nối với nhau bởi các đối tượng segue. Segue giúp bạn tạo hiệu ứng chuyển cảnh và truyền dữ liệu qua lại giữa các màn hình.

Storyboard sẽ thể hiện cho bạn một bức tranh toàn cảnh về các màn hình và mối quan hệ giữa các chúng. Do đó bạn có thể sử dụng Storyboard để thiết kế và quản lý giao diện các màn hình cho ứng dụng của bạn.

II.Cách làm việc với Storyboard

Cách tạo storyboard mới các bạn click vào File –> New –>File –>Storyboard

Và giờ các bạn chọn nơi lưu

Một project chúng ta có thể tạo một hoặc nhiều storyboard để quản lý các màn hình.

Khi làm việc với các tập tin storyboard thì Xcode sẽ sử dụng một công cụ đặc biệt là Interface Builder.

Interface builder cung cấp một môi trường kéo thả giúp lập trình viên có thể dễ dàng thêm, chỉnh sửa và xoá các thành phần UI tham gia vào ứng dụng.

Mỗi một màn hình trong ứng dụng sẽ tương ứng với một scene  trong storyboard.

Khi tạo 1 project mới chúng ta chỉ có 1 scene tương ứng với 1 màn hình trống trong ứng dụng.

Mũi tên ở phía tay trái trong cửa sổ interface builder chỉ vào scene này được gọi là điểm bắt đầu  của storyboard.

Scene ứng với điểm đầu tiên sẽ được chạy  đầu tiên khi ứng dụng bắt đầu chạy.

Hy vọng bài hôm nay sẽ giúp các bạn hiểu rõ về storyboard trong Xcode

Bài viết gốc được đăng tải tại codecute.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm tuyển dụng việc làm IT hấp dẫn trên TopDev