Các loại Design patterns

1633

Bài viết được sự cho phép của tác giả Tino Phạm

Design patterns cung cấp các giải pháp cho những vấn đề thường gặp trong quá trình thiết kế phần mềm. Khi nói đến Design patterns nghĩa là chúng ta đang nói đến những thiết kế có thể tái sử dụng và tương tác của các đối tượng.

  Design pattern là gì? Tại sao nên sử dụng Design pattern?
  10 kênh Youtube học lập trình không thể bỏ qua dành cho Junior Web Developer / Designer

Các loại Design patterns

Có thể chia thành 4 nhóm patterns tùy  thuộc vào tính chất của vấn đề mà chúng muốn giải quyết

  1. Gang of Four Patterns
  2. Enterprise Patterns
  3. SOA and Messaging Patterns
  4. Model-View Patterns

Ưu điểm của Design Patterns

  1. Cung cấp các giải pháp cho các vấn đề phổ biến xảy ra trong thiết kế phần mềm.
  2. Cung cấp nền tảng chung cho các nhà phát triển. Có nghĩa là nhà phát triển có thể thực hiện những patterns này bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
  3. Cung cấp một thuật ngữ chuẩn và đặc trưng cho từng kịch bản cụ thể.

Bài viết gốc được đăng tải tại thangphampt.wordpress.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev