Home Search

Spring - search results

If you're not happy with the results, please do another search
Sử dụng Spring Security trong Spring Boot

Sử dụng Spring Security trong Spring Boot

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Mình đã giới thiệu với các bạn cách cài đặt và cấu hình...
Khi làm việc với các ứng dụng web sử dụng Spring MVC hoặc Spring Boot, đôi khi chúng ta sẽ có nhu cầu lấy thông tin base URL của ứng dụng để làm gì đó.

Lấy base URL trong Controller trong Spring MVC và Spring Boot

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Khi làm việc với các ứng dụng web sử dụng Spring MVC hoặc...
Internationalization trong Spring Boot

Internationalization trong Spring Boot

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu với các bạn cách hiện thực...
spring session

Giới thiệu về Spring Session với Spring Session JDBC

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Spring Session là một module của Spring framework giúp chúng ta có thể quản...
Cài đặt Spring Boot CLI

Cài đặt Spring Boot CLI

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Thị Thu Hà Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Spring Boot CLI...
Internationalization trong Spring MVC

Internationalization trong Spring MVC

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Internationalization là tính năng của các ứng dụng web hiện đại, có khả...
token introspection

Token introspection với Spring Authorization Server

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Để kiểm tra một access token có còn valid hay không, có expired...
spring data

Cấu hình Spring Data JPA với @EnableJpaRepositories annotation

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Trong bài viết Tổng quan về Spring Data JPA, mình đã giới thiệu với...
expiration time

Cấu hình expiration time cho access token với Spring Authorization Server

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Một ưu điểm lớn của OAuth2 là có thể cho phép chúng ta...
Trong các dự án thực tế, các bạn sẽ gặp những trường hợp mà ứng dụng cần thiết phải sử dụng 2 cách login khác nhau tuỳ theo role của user

Multiple login page với Spring Security

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Trong các dự án thực tế, các bạn sẽ gặp những trường hợp...
spring boot

Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương Sự khác nhau giữa file application với bootstrap trong Spring Phân biệt sự khác...
spring cloud config client

Code ví dụ Spring Cloud Config Client

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương Code ví dụ Spring Cloud Config Client Trong ví dụ này chúng ta sẽ...
Đa ngôn ngữ ứng dụng Spring Web MVC

Đa ngôn ngữ ứng dụng Spring Web MVC

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Thị Thu Hà SmarJob xin chia sẻ với các bạn kỹ thuật đa ngôn ngữ...
Gửi private message với @SendToUser annotation trong Spring WebSocket

Gửi private message với @SendToUser annotation trong Spring WebSocket

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Ở bài viết hướng dẫn các bạn cách hiện thực WebSocket với Spring WebSocket,...
Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate

Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Hồng Kỳ Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate sẽ bao...
authentication

Authentication trong Spring Security

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Trong bài viết Tổng quan về quy trình xử lý request trong Spring Security,...
Gioi thieu spring integration

Giới thiệu về Spring Integration

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Mình đã giới thiệu với các bạn về MuleSoft, một low code platform giúp...
Giới thiệu về Spring Boot. Spring Boot là gì?

Giới thiệu về Spring Boot. Spring Boot là gì?

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Chí Dũng Tìm hiểu sơ qua Spring Boot Spring Boot là một dự án phát triển bởi JAV (ngôn...
Custom authentication filter đăng nhập không cần password trong Spring Security

Custom authentication filter đăng nhập không cần password trong Spring Security

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Như mình đã nói trong bài viết về Tổng quan về quy trình xử...
Cấu hình JSP views trong InternalResourceViewResolver với Spring Boot JAR file

Cấu hình JSP views trong InternalResourceViewResolver với Spring Boot JAR file

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Các tập tin JSP, thông thường được sử dụng với InternalResourceViewResolver, có một...