Home Search

Embedded - search results

If you're not happy with the results, please do another search
Embedded Developer là gì? Cần học gì để trở thành Embedded Developer

Embedded Developer là gì? Cần học gì để trở thành Embedded...

Những năm trở lại đây, cứ nhắc đến công nghệ là người ta lại nhắc đến 4.0, nhắc đến IoT, smartthing, … Với lĩnh...
Cơ bản về Embedded và ứng dụng

Cơ bản về Embedded và ứng dụng

Bài viết được sự cho phép của tác giả Vân Anh Mình đã muốn viết về chủ đề này khá lâu rồi, vì công việc...
Mức lương dành cho Embedded Software Engineer

Lập trình nhúng lương bao nhiêu? Làm thế nào để tăng...

Lập trình nhúng hiện nay đang tạo một xu hướng nghề nghiệp tiềm năng trên thị trường lao động nói chung và nghề lập...
Lập trình nhúng và kỹ năng cần có của một Embedded System

Lập trình nhúng và kỹ năng cần có của một Embedded...

Sự phát triển của IoT cùng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 giúp các anh em lập trình viên có thêm một lựa chọn...
embedded là gì

Embedded Là Gì? Triển Vọng Công Việc Nào Từ Lĩnh Vực...

Sự phát triển của IoT trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết cũng đồng thời mở ra cơ hội cho sự lớn mạnh...
Bộ câu hỏi phỏng vấn Embedded Developer & cách trả lời hay nhất

Bộ câu hỏi phỏng vấn Embedded Developer chinh phục nhà tuyển...

Embedded hay Embedded System được gọi là hệ thống nhúng, là một hệ thống có khả năng tự trị được nhúng vào một môi...