Home Search

CI/CD - search results

If you're not happy with the results, please do another search
CI/CD

Triển khai CI/CD với Gitlab

Cũng hơn một tháng kể từ bài viết gần nhất, nay mới có thời gian ngồi viết lách tiếp. Dạo gần đây thường release...
Triển khai CI/CD với Gitlab

Triển khai CI/CD với Gitlab

CI/CD là gì? - Cũng hơn một tháng kể từ bài viết gần nhất, nay mới có thời gian ngồi viết lách tiếp. Dạo...

Workshop: Triển khai CI/CD cho một dự án phần mềm lớn

Một giám đốc dự án cần đánh giá được tiến độ, chất lượng để có điều chỉnh kịp thời, nhà phát triển cần một...
Những điều bạn cần biết về mô hình CI/CD với CircleCI

Những điều bạn cần biết về mô hình CI/CD với CircleCI

Bài viết được sự cho phép của tác giả: Vũ Công Tấn Tài Đợt tháng 3 vừa rồi, mình có lên kế hoạch tổ chức...
CI CD là gì

CI CD là gì? Lợi ích sử dụng trong quy trình...

Bài viết được sự cho phép của tác giả Phạm Minh Khoa CI là gì? CI là Continuous Integration. Nó là phương pháp phát triển phần...

Jenkins là gì? Build và deploy code nhanh chóng với Jenkins

Jenkins là gì? Jenkins là một opensource dùng để thực hiện chức năng tích hợp liên tục (gọi là CI - Continuous Integration) và xây...