Home Lập Trình 5 điều cần nhớ khi làm việc với service worker

5 điều cần nhớ khi làm việc với service worker

4440
Năm điều nhỏ nhỏ, nhưng rất hay ho cần thiết, cần biết

Nếu chưa biết Service worker API là gì, bạn hãy vào đọc lại link mình đã gắn sẵn

Đặt file service worker trong thư mục root

5 điều cần nhớ khi làm việc với service worker

Đừng thấy file service worker là js mà bạn đi bỏ nào trong thư mục js hay scripts, bởi vì file service worker bỏ vào thư mục nó sẽ bị giới hạn hoạt động ở trong thư mục js đó thôi. Nghĩa là nó chỉ can thiệp được khi user truy cập www.yoursite.com/js/, tất cả request từ www.yoursite.com hay www.yoursite.com/news nó sẽ cho qua.

Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi scope này

navigator.serviceWorker.register('/sw.js', {
 scope: '/'
});

Nhưng thật lòng mà nói, bỏ luôn trong thư mục root có phải dễ chịu không, nó tự động handle toàn bộ request ở cả site luôn cho khỏe

Sử dụng Panel Application trên Chrome Dev Tools

5 điều cần nhớ khi làm việc với service worker

Trên tab này chúng ta sẽ biết được mình đã đăng ký file service worker thành công chưa, giả lập offline, bypass cái service worker hoặc gỡ bỏ luôn.

Không sử dụng Hard Reload

5 điều cần nhớ khi làm việc với service worker

Một trong những thói quen của chúng ta là dùng “Hard Reload” hay “Empty Cache and Hard Reload” trên trình duyệt để xem những thay đổi mới nhất. Tuy nhiên là khi có service worker rồi, nó sẽ tự động bypass vụ “Hard Reload” này. Tip tiếp theo sẽ chỉ bạn cách làm ngay thôi

Bật “Update on Reload”

5 điều cần nhớ khi làm việc với service worker

Để đảm bảo luôn luôn lấy file mới nhất, trên tab Application check vào ô Update on Reload là xong. Như vậy thì khi thực hiện reload trang (reload bình thường luôn ấy) trình duyệt tự động update cái service worker luôn.

Còn muốn thực hiện manual, click vào link Update bên dưới màn hình này.

Inspect và manual delete cache

Cuối cùng, cũng hay, là trên tab Application cho phép chúng ta xóa chỉ định cụ thể file cache nào muốn xóa. Cột bên trái, mục Cache Storage, click nút expand, bạn sẽ thấy danh sách cache object đang được lưu trên trang này

5 điều cần nhớ khi làm việc với service worker

Muốn xóa? Đơn giản click phải chọn Delete

5 điều cần nhớ khi làm việc với service worker