Web Service là gì?

44231

Webservice là gì?

Webservice là tập hợp các giao thức và tiêu chuẩn mở được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng hoặc giữa các hệ thống. Tóm gọm

  • Là phương thức giao tiếp giữa hai thiết bị qua mạng.
  • Là ứng dụng hoặc thành phần ứng dụng để giao tiếp.
  • Là tập hợp các tiêu chuẩn hoặc giao thức để trao đổi thông tin giữa hai thiết bị hoặc ứng dụng.

Các ứng dụng phần mềm được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau và chạy trên các nền tảng khác nhau, có thể sử dụng các dịch vụ web để trao đổi dữ liệu qua mạng máy tính.

Web service hoạt động một cách độc lập không phụ thuộc bất kỳ ngôn ngữ nào. Các ứng dụng java, .net hoặc PHP… có thể giao tiếp với các ứng dụng khác thông qua web service.

Các thành phần của web service

Nền tảng web service cơ bản là XML HTTP. Tất cả các web service chuẩn đều hoạt động bằng các thành phần sau:

– SOAP (là viết tắt của Simple Object Access Protocol) – giao thức truy cập đối tượng đơn giản: SOAP là một giao thức dựa trên XML đơn giản cho phép các ứng dụng trao đổi thông tin qua HTTP.

– UDDI (Universal Description, Discovery and Integration): UDDI là một tiêu chuẩn dựa trên XML để mô tả, xuất bản và tìm kiếm các dịch vụ web.

– WSDL (Web Services Description Language) – ngôn ngữ định nghĩa web service: WSDL là một ngôn ngữ dựa trên XML để mô tả các dịch vụ web và cách truy cập chúng.

Các lợi ích mang lại từ Web service

Ngoài việc cho phép các ứng dụng được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau giao tiếp với nhau, các dịch vụ web còn mang lại những lợi thế khác. Đầu tiên, họ cung cấp quyền truy cập vào các tính năng thông qua internet. Thật vậy, các tính năng được cung cấp bởi dịch vụ web cho ứng dụng khách được gọi thông qua giao thức HTTP. Do đó, chúng có thể được gọi qua internet. Tại thời điểm tất cả các ứng dụng được kết nối với internet, các dịch vụ web đã trở nên hữu ích hơn nhiều so với trước đây.

Web Services Framework

Ngoài ra, các dịch vụ web cho phép khả năng tương tác giữa các ứng dụng. Chúng cho phép các ứng dụng khác nhau giao tiếp với nhau và chia sẻ dữ liệu và dịch vụ. Do đó, thay vì phải viết mã cụ thể chỉ có thể được hiểu bởi các ứng dụng cụ thể, có thể viết mã chung có thể được hiểu bởi tất cả các ứng dụng.

Một ưu điểm khác của dịch vụ web là chúng sử dụng giao thức công nghiệp được tiêu chuẩn hóa để liên lạc. Bốn lớp (Service Transport, XML Messaging, Service Description và Service Discovery) sử dụng các giao thức được xác định rõ.

Cuối cùng, dịch vụ web có thể giảm chi phí liên lạc. Sử dụng SOAP thông qua giao thức HTTP, có thể sử dụng kết nối internet chi phí thấp để triển khai các dịch vụ web, các web service sử dụng an toàn và nhanh chóng.