Home Công nghệ Tùy biến code theo tốc độ mạng

Tùy biến code theo tốc độ mạng

2676
Responsive với CSS chúng ta tùy biến code bằng @media, vậy với JS, ta thêm các điều kiện theo tốc độ mạng bằng cách nào?

Chúng ta sẽ sử dụng API của trình duyệt navigator.connection.effectiveType để tối ưu theo tốc độ kết nối mạng của user

Các thông tin về mạng của user có thể lấy qua navigator.connection, trong đó có giá trị effectiveType là một trong các giá trị ‘slow-2g’, ‘2g’, ‘3g’, ‘4g’

Chrome 62 trở về trước, chúng ta chỉ có giá trị navigator.connection.type, giá trị này không phải tốc độ mạng. Mặc dù type là wifi, nhưng lại là một wifi cùi mía, tốc độ ngang ngửa 2g, Chrome sau này có phát minh thêm giá trị effectiveType, tính theo tốc độ đi-về của cục dữ liệu cho chính xác.

Đáp ứng theo tốc độ mạng

Còn trường hợp, trong nhà có thanh niên nào đó mở link down film Nhật, tốc độ mạng đang “như tia chớp”, thì chuyển sang “cùi mía”, biết được sự thay đổi này cần add thêm cái listener cho đối tượng navigator.connection

function onConnectionChange () {
  const {
    rtt,
    downlink,
    effectiveType,
    saveData
  } = navigator.connection

  console.log(`Effective network connection type: ${effectiveType}`)
  console.log(`Downlink Speed/bandwidth estimate: ${downlink}Mb/s`)
  console.log(`Round-trip time estimate: ${rtt}ms`)
  console.log(`Data-saver mode on/requested: ${saveData}`)
}

navigator.connection.addEventListener('change', onConnectionChange)

Dùng Chrome DevTools để giả lập các tốc độ mạng khác nhau để test, chứ đừng down film để test tốc độ

Đáp ứng theo tốc độ mạng

Mấy trình duyệt xịn xịn như Chrome, Opera, Firefox là dùng được navigator.connection chứ không riêng gì Chrome

Dùng một regex để gom mấy kết quả gờ gờ là mạng chậm hết, 3g Việt Nam thì cũng như 2g thôi

if (/slow-2g|2g|3g/.test(navigator.connection.effectiveType)) {
 this.connection = "slow";
} else {
 this.connection = "fast";
}

Mình sử dụng Vue.js, không phải HTML thuần nên đừng thắc mắc sao có cái v-if nhé

<template>
 <div id="home">
  <div v-if="connection === 'fast'">
   <!-- 1.3MB video -->
   <video class="theatre" autoplay muted playsinline control>
    <source src="/static/img/doodle-theatre.webm" type="video/webm">
    <source src="/static/img/doodle-theatre.mp4" type="video/mp4">
   </video>
  </div>
  <!-- 28KB image -->
  <div v-if="connection === 'slow'">
   <img class="theatre" src="/static/img/doodle-theatre-poster.jpg">
  </div>
 </div>
</template>

Đáp ứng theo tốc độ mạng

Nếu bạn viết React, có bài này cũng hay, nói về việc làm component đáp ứng theo tốc độ kết nối

TopDev via Vuilaptrinh