Page Block trong Voyager Laravel

2147

Biên dịch: Đinh Quốc Hội

Chào Mừng Bạn Đến Với Voyager

Tài liệu Voyager phiên bản 1.1 (Vẫn đang trong quá trình phát triển)

Chào mừng bạn đến với Voyager  1.1. Đây là các tài liệu dạy bạn cách cài đặt, cấu hình, và sử dụng Voyager  để có thể tạo ra 1 số công cụ cần thiết. 

Trước khi cài đặt Voyager

Trước khi cài đặt Voyager, bạn có thể muốn dành một chút thời gian để tìm hiểu xem nó là gì và nó không phải là gì, chúng tôi sẽ làm điều đó trong phần tiếp theo. Nhấp vào ‘Voyager’ bên dưới để tiếp tục.

Voyager là gì

Trước khi cài đặt Voyager, điều quan trọng là phải dành một chút thòi gian để tìm hiểu xem nó là gì và không những điều không phải về Voyager.

Thế Voyager Là Gì?

 • Nó là 1 giao diện quản trị cho ứng dụng laravel của bạn
 • Nó có thể dễ dàng thao tác thêm,xóa, sửa các dữ liệu cho dứng dụng laravel của bạn
 • Một trình tạo menu (Xây dựng các menu cho ứng dụng của bạn)
 • Là một trình quản lý phuong tiện cho tiệp của bạn
 • CRUD/BREAD generator ( Tìm hiểu thêm về BREAD tại đây )
 • Voyager đơn giản là 1 trang quản trị cho ứng dụng. Bạn muốn thực hiện bất cứ điều gì trên giao diện người d ùng là hoàn toàn tùy thuộc vào bạn . Bạn có thể kiểm soát ứng dụng của mình và bạn có thể sử dụng Voyager để làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn bằng cách thêm dữ liệu, chỉnh sửa người dùng, tạo menu và nhiều tác vụ quản trị khác.
 • Không phải về Voyager
  • Một hệ thống quản lý nội dung (CMS)
  • Một nền tảng blog
  • WordPress (Bleh! 😜)
 • Voyager không phải là CMS  và nền tảng blog. Nhưng nó có thể được sử dụng để tạo ra một CMS hoặc một nền tảng blog, Như đã nêu trong phần trước, bạn có toàn quyền kiểm soát những gì ứng dụng của bạn sẽ làm và cách nó hoat động
 • Với Laravel & Voyager bạn có thể tạo ra bất kỳ loại ứng dụng nào bạn bạn mong muốn, Laravel & Voyager chỉ đơn giản là công cụ để giúp bạn xây dựng dễ dàng hơn.

Đây là mô-đun được thiết kế để cung cấp cho các nhà phát triển khả năng dễ dàng thiết kế các khối trang, Người dùng quản trị để xây dựng trang frontend tuyệt đẹp.

1. Điều Kiện

2. Cài Đặt

# 1.cd  đến project laravel,mở terminal và gõ các lệnh sau
composer require pvtl/voyager-page-blocks

# 2. Cài đặt voyager-pages
php artisan  voyager-pages:install

# 3. Cài đặt voyager-page-blocks
php artisan voyager-page-blocks:install

#4 .Cấp quyền cho project để tránh lỗi Permission denied!

Giao diện sau khi cài đặt xong, nhưng khi chúng ta edit thì sẽ bị lỗi thiếu Feild meta_keywords

Vào database thêm vào 1 field:meta_keywords

Lưu lại và có thể edit page and block content

Thêm các Layout và block

Thư mục Layout

/var/www/html/voyager/vendor/pvtl/voyager-frontend/resources/views/layouts

Các block có sẵn

Các block

/var/www/html/voyager/vendor/pvtl/voyager-page-blocks/resources/views/block

3. Demo xây dựng hiển thị các block ra trang chủ

VD: Trang Home đang trống

Tạo và sửa đổi block

Các khối trang được tạo và định cấu hình bằng cách: Xác định khối – trong /config/page-blocks.php

Tham khảo thêm tại :https://github.com/pvtl/voyager-page-blocks

Xây dựng bố cục HTML của khối – tạo file create_html.blade.php

/var/www/html/voyager/vendor/pvtl/voyager-page-blocks/resources/views/block

Sau đó vào trang quản trị chọn Page

Đây là block html vừa thêm vào

Ví dụ: Nhúng game Flappy bird vào web

Nhúng code vào

Giao diện sau khi nhúng

Developer Controller Blocks

 Xây dựng blocks này dành cho nhà phát triển, bạn cũng có thể tùy biến giao diện dựa trên các controller viết sẵn hoặc tự viết 1 controller mới vd: hiển thị blocks hiển thị các bài post ra trang chủ

Hiển thị các bài viết từ 1 controller có sẵn

PvtlVoyagerFrontendHttpControllersPostController::recentBlogPosts(2)
#recentBlogPosts(2) : Hiển thị ra 2 bài post

#1 :Blocks này có hiệu lực bạn cần chạy lệnh cài blog tại project
php artisan  voyager-blog:install

2 blog post vừa tạo

Và F5 lại trang chủ

Homepage

Và đây, là bức tranh tổng quát nhưng dẽ nắm bắt nhất cho bạn để hiểu được cách sử dụng Voyager Page Blocks!

Tham khảo thêm các việc làm Laravel hấp dẫn nhất tại đây

TopDev via GitHub