Hướng dẫn sử dụng Set trong Java chi tiết

466

Set là một cấu trúc dữ liệu giao diện trong Java đại diện cho một tập hợp các phần tử duy nhất, không sắp xếp và không được đánh chỉ mục. Nói cách khác, Set là một tập hợp các đối tượng mà trong đó mỗi đối tượng chỉ xuất hiện một lần.

Trong Java, Set được định nghĩa trong gói java.util. Có nhiều lớp triển khai Set khác nhau, bao gồm: HashSet, TreeSet và LinkedHashSet.

Các khái niệm cơ bản về Set trong Java

Trước khi đi vào cách sử dụng Set trong Java, hãy cùng TopDev đi sơ lược các khái niệm cơ bản về Set. Đầu tiên, Set là một tập hợp các phần tử duy nhất, điều này có nghĩa là mỗi phần tử chỉ được lưu trữ một lần trong Set. Thứ hai, các phần tử trong Set không được sắp xếp theo bất kỳ thứ tự nào và thứ tự của chúng có thể thay đổi khi bạn thêm hoặc xóa các phần tử. Cuối cùng, bạn không thể truy cập các phần tử trong Set bằng chỉ mục, điều này khác với List trong Java.

>>> Xem thêm: Sử dụng List để quản lý dữ liệu trong Java

Cách sử dụng Set trong Java

Để tạo một đối tượng Set, bạn có thể sử dụng các lớp triển khai cụ thể. Ví dụ:

Set set = new HashSet();

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một đối tượng Set kiểu String bằng cách sử dụng lớp HashSet. Bạn cũng có thể sử dụng các lớp triển khai khác như TreeSet hoặc LinkedHashSet tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

>>> Xem thêm: Các phương thức cơ bản của HashSet trong Java

Phương thức thêm và xóa phần tử trong Set trong Java

Để thêm một phần tử vào Set, bạn có thể sử dụng phương thức add(). Nếu phần tử đã tồn tại trong Set, thì phương thức này sẽ trả về giá trị false, ngược lại nó sẽ trả về true.

Để xóa một phần tử từ Set, bạn có thể sử dụng phương thức remove(). Nếu phần tử không tồn tại trong Set, thì phương thức này sẽ trả về giá trị false, ngược lại nó sẽ trả về true.

Sự khác biệt giữa Set và List trong Java

Mặc dù cả Set và List đều là các cấu trúc dữ liệu giao diện trong Java, nhưng chúng có một số điểm khác biệt quan trọng. Đầu tiên, Set không cho phép các phần tử trùng lặp, trong khi List có thể chứa các phần tử trùng lặp. Thứ hai, các phần tử trong Set không được sắp xếp theo bất kỳ thứ tự nào, trong khi List có thể được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Cuối cùng, bạn không thể truy cập các phần tử trong Set bằng chỉ mục, trong khi List cho phép truy cập các phần tử bằng chỉ mục.

Xem ngay các tin tuyển dụng Java đãi ngộ tốt

Ví dụ minh họa về việc sử dụng Set trong Java

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng Set trong lập trình Java, chúng ta hãy xem một ví dụ đơn giản về việc lưu trữ danh sách các số nguyên duy nhất bằng cách sử dụng Set.

Set set = new HashSet();
set.add(5);
set.add(3);
set.add(8);
set.add(5); // phần tử 5 đã tồn tại trong Set
System.out.println(set); // kết quả: [5, 3, 8] 

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một đối tượng Set kiểu Integer và thêm vào nó các số 5, 3 và 8. Như bạn có thể thấy, khi chúng ta thêm số 5 lần thứ hai, nó không được thêm vào Set vì nó đã tồn tại từ trước đó.

set trong java

Cách duyệt và truy xuất dữ liệu từ Set trong Java

Để duyệt qua các phần tử trong Set, bạn có thể sử dụng vòng lặp for-each hoặc Iterator.

Để truy xuất một phần tử trong Set, bạn có thể sử dụng phương thức contains() để kiểm tra xem phần tử đó có tồn tại trong Set hay không.

Sự sắp xếp và trật tự của các phần tử trong Set

Như đã đề cập ở trên, các phần tử trong Set không được sắp xếp theo bất kỳ thứ tự nào. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng lớp TreeSet để triển khai Set, các phần tử sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

Ví dụ:

Set set = new TreeSet();
set.add(5);
set.add(3);
set.add(8);
System.out.println(set); // kết quả: [3, 5, 8]

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng lớp TreeSet để triển khai Set và các số nguyên đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Các lớp cài đặt của Set trong Java

Trong Java, có ba lớp cài đặt chính của Set là HashSet, TreeSet và LinkedHashSet. Mỗi lớp này có những đặc điểm riêng và được sử dụng cho mục đích khác nhau.

HashSet

HashSet là một lớp triển khai Set sử dụng cấu trúc dữ liệu băm để lưu trữ các phần tử. Điều này cho phép nó cung cấp hiệu suất nhanh chóng cho các thao tác thêm, xóa và truy cập. Tuy nhiên, vì các phần tử không được sắp xếp trong HashSet, nên việc duyệt qua các phần tử có thể không theo thứ tự như bạn mong đợi.

TreeSet

TreeSet là một lớp triển khai Set sử dụng cấu trúc dữ liệu cây tìm kiếm nhị phân để lưu trữ các phần tử. Điều này cho phép nó cung cấp khả năng sắp xếp các phần tử theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Tuy nhiên, vì việc sắp xếp các phần tử trong TreeSet tốn nhiều thời gian hơn so với HashSet, nên hiệu suất của nó có thể chậm hơn.

LinkedHashSet

LinkedHashSet là một lớp triển khai Set sử dụng danh sách liên kết để lưu trữ các phần tử. Nó duy trì thứ tự chèn của các phần tử, cho phép truy cập tuần tự nhanh chóng. Tuy nhiên, vì việc duy trì thứ tự chèn này, nên hiệu suất của LinkedHashSet có thể chậm hơn so với HashSet.

Lợi ích của việc sử dụng Set trong lập trình java

Sử dụng Set trong lập trình Java có nhiều lợi ích, bao gồm:

  • Đảm bảo tính duy nhất: Với tính chất chỉ lưu trữ các phần tử duy nhất, Set là một cấu trúc dữ liệu hữu ích để đảm bảo tính duy nhất của các phần tử trong danh sách.
  • Hiệu suất cao: Với các lớp triển khai như HashSet và TreeSet, Set cung cấp hiệu suất nhanh chóng cho các thao tác thêm, xóa và truy cập.
  • Không yêu cầu sắp xếp: Vì các phần tử trong Set không được sắp xếp theo bất kỳ thứ tự nào, nên bạn không cần phải lo lắng về việc sắp xếp lại các phần tử khi thay đổi danh sách.
  • Dễ dàng duyệt qua các phần tử: Với sự hỗ trợ của vòng lặp for-each hoặc Iterator, việc duyệt qua các phần tử trong Set rất dễ dàng và thuận tiện.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng, các khái niệm cơ bản, cách sử dụng và tính chất đặc biệt của Set trong Java. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc dữ liệu quan trọng này và áp dụng nó vào các dự án của mình một cách hiệu quả.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Nội dung được tổng hợp bởi AI và điều chỉnh bởi Ban Biên tập TopDev 

Cập nhật tin tuyển dụng IT lương cao tại TopDev